Habarlar

 • Little asparagus, a proud legend.

  Kiçijik asparagus, buýsançly rowaýat.

  Daşary ýurtlardan getirilýän önümlerden başlap, gözleg we ösüş derejesi bilen dünýäniň iň uly pudaklarynyň birine çenli soňky 20 ýylda hytaý halkynyň yhlasy we paýhasy bilen şöhle saçýar.Asparagus germplazm çeşmeleriniň ilkinji partiýasynyň ornaşdyrylmagyndan başlap, Ç ...
  Koprak oka
 • Lemon grass nourishes and enhances the skin’s flavor.

  Limon oty deriniň tagamyny iýmitlendirýär we güýçlendirýär.

  Wildabany ösümlikleriň tropiki ýerlerinde, Hytaýda, guangdongda, hainanda we Taýwanda limon otlarynyň bir görnüşi ösýärmi, giň meýdany bar, ösümligiň tebigy ysy bar we arassalaýyş zawodyndan soň ýapraklary bilen ileri tutulýar. efir ýagy we zarýaddan soň tutuş ösümligi ...
  Koprak oka
 • Chili fried meat, no chili, just meat.

  Çili gowrulan et, çili ýok, diňe et.

  Golaýda, golaýdaky Hunan restoranynda Neisenjun bir daýhanyň gowrulan etini sargyt etdi we stoluň başynda geçmişde “burç gowrulan et” daýhanyň gowrulan eti, indi bolsa “et gowrulan burç” bolýar, bu bolsa hepdäniň günlerini ýakymly edýär. dostlar ...
  Koprak oka