Lemongress kesilen we pure

Limon otlary tropiki ýerlerde esasan Günbatar Hindistanda, Gündogar Afrikada we Hytaýda ösdürilip ýetişdirilýär.Hytaýyň Guangdong, Hainan we Taýwanda ösdürilip ýetişdirilýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Limon otlary tropiki ýerlerde esasan Günbatar Hindistanda, Gündogar Afrikada we Hytaýda ösdürilip ýetişdirilýär.Hytaýyň Guangdong, Hainan we Taýwanda ösdürilip ýetişdirilýär.

Limon baldaklary we ýapraklary limon efir ýagyndan çykarylyp, atyr, sabyn we iýilýän, köri tagamly çig mal üçin ýumşak baldak we ýapraklar üçin ulanylýar. Limonyň salkyn we ýeňil ysy bolan limon oty, Taýland aşhanasyna laýyk gelýär. Taýland aşhanasynda.Ysly we bakterisid we wirusa garşy täsiri bar, gadymy döwürlerden bäri lukmanlar tarapyndan hormat goýulýar.Gündelik içmek, keseliň öňüni almak, immuniteti ýokarlandyrmak, keseli bejermek, kesel - erkin täsir.Köplenç Hainan towuk tüwi we Taý Tom ýam çorbasynda ulanylýar.

202108081755129669
202108081755196182

Parametrler

Harydyň beýany IQF dilimlenen limon oty
Arassa agram 32 OZ (908g) / sumka
Organiki ýa-da adaty Diňe adaty
Gaplamanyň görnüşi 12 halta / karton
Saklamak usuly Doňdurylan -18 below aşakda saklaň
Kartonyň ölçegi 23.5 × 15.5 × 11 aralygy
Pallet TiHi 5 × 7 karton
Palet L × H × W. 48 × 40 × 83 in
Bölümler / palet 420 halta

Kompaniýanyň tertibi

“Better Life Foods, Inc.”, azyk öndürijilerine içerki paýlanyş mümkinçiliklerini üpjün etmek üçin, Senagat şäherindäki az sanly ammar desgasyny hem saklaýar. Üpjünçilik zynjyrymyz we müşderilerimiz üçin iň oňat girdeji gazanmak üçin elmydama gözlegde bolýarys.Ekin meýdanlarynda işleýän daýhanlardan başlap, öýlerindäki peýdaly maddalardan taýýarlanan lezzetli naharlardan lezzet alýanlara çenli “Better Life Foods” öz synpynda iň oňat bolmak üçin köp işleýär!


  • Öňki:
  • Indiki: