Doňdurylan we täze reyhan püresi

Bazil, pomidorlara, tagamlarda, çorbalarda ýa-da souslarda bolsun.
Pitsa, spagetti sousy, kolbasa, çorba, pomidor şiresi, sous we salat geýmek üçin ulanylyp bilner.
Şeýle hem reyhan, gyzgyn itlerde, kolbasalarda, souslarda ýa-da pizza souslarynda baý tagam üçin oregano, kekik we adaty bilen garylyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Şüweleň ýaly reyhan tagamy, tutuş ösümlik ownuk, ýaşyl ýapraklar, açyk reňkli, hoşboý ysly.Tropiki Aziýada ýerli, sowuga gaty duýgur we yssy we gurak şertlerde iň oňat ösýär.Güýçli, ysly, hoşboý ysly. Bazil Afrikada, Amerikada we tropiki Aziýada doglupdyr.Hytaý esasan Sinszýan, Jilin, Hebeý, Henan, Zhejiang, Jiangsu, Anhui, Jiangxi, Hubei, Hunan, Guangdong, Guangxi, Fujian, Taýwan, Guizhou, nanunnan we Siçuan sebitlerinde paýlanýar, günorta welaýatlar we sebitler ýabany ýerlerden gaçýarlar .Afrikadan Aziýa çenli ýyly sebitlerde hem bolýar.

Bazil ýapraklaryny iýip bolýar, çaýa hem edip bolýar, şemalyň, hoşboý ysyň, aşgazanyň we derlemegiň täsiri bar.Pitsalarda, makaron souslarynda, kolbasa, çorbalarda, pomidor souslarynda, geýimlerde we salatlarda ulanylyp bilner.Köp italýan aşpezleri pizza otunyň ornuna reyhan ulanýarlar.Taýland naharlarynda-da ulanylýar.Guradylan reyhan, stresden dynýan ösümlik çaýyny taýýarlamak üçin 3 nahar çemçesi lawanda, nan, marjoram we limon verbena bilen garylyp bilner.

Basil-details1
Basil-details2

Parametrler

Harydyň beýany IQF Bazil
Arassa agram 32 OZ (908g) / sumka
Organiki ýa-da adaty Ikisem bar
Gaplamanyň görnüşi 12 halta / karton
Saklamak usuly Doňdurylan -18 below aşakda saklaň
Kartonyň ölçegi 23.5 × 15.5 × 11 aralygy
Pallet TiHi 5 × 7 karton
Palet L × H × W. 48 × 40 × 83 in
Bölümler / palet 420 halta

  • Öňki:
  • Indiki: