Gowy durmuş hakda

about1

“Better Life Foods Inc” Aziýa aşhanasyny we tagamlaryny öndürýän “Has gowy gurme” bilen manydaş müşderilerimiz üçin önümler, gurme we ýakymly önümler Demirgazyk Amerikanyň hemme ýerinde.

Los Anjelesdäki, Şanhaýdaky we Tokiodaky gözleg toparlarymyz häzirki zaman tehnologiýasyny 100 ýyllyk taryhy bilen birleşdirip, müşderilerimize iň täze aşhanalary hödürleýär. Biz halkara derejesinde we ilkinji synp klassik ussahanalarymyzda öndürýäris.Şereketde 4 sany ösen IQF önümçilik liniýasy we 2 sany azyk önümçiligi liniýasy bar.Productionyllyk önümçilik kuwwaty 10 000 metrik tonnadan (22 million funt) geçýär we önüm bahasy 50 million dollardan geçýär.

+
Taryh
IQF önümçilik liniýalary
+
million funt
+
million dollar
slogan

Şygarymyz

Lezzetli gözleg pudagynda yzygiderli tagalla ederis, hiç wagt durmarys, kämillige ymtylýarys. Iň gowusy ýok, diňe gowusy!

misson

Biziň wezipämiz

Demirgazyk Amerikanyň bazaryna Aziýa tagamlaryny getirmek üçin iň ösen ylym we tehnologiýany adaty Aziýa tagamlary bilen birleşdiriň, şol bir wagtyň özünde Demirgazyk Amerikanyň bazarynyň isleglerine görä Amerikan we Aziýa tagamlaryny birleşdirýän täze önümleri döredijilikli hödürläň.Netijeli we täsirli bölek we iýmit hyzmat kanallarymyzyň üsti bilen, “sagdyn”, “amatly” we “lezzetli” maksatlarymyza laýyk gelýän Demirgazyk Amerikadaky öýler, restoranlar we ofisler üçin nusgawy Aziýa tagamlaryny döredýäris.

policy1

Biziň iş syýasatymyz

Adamlara gönükdirilen, ajaýyp hil, öňdebaryjy we täzelikçi, ýeňiş gazanmak ýagdaýyny döredýär. Ekin meýdanlarynda ösýän daýhanlardan öýümizdäki iýmitlerden lezzet alýan sarp edijilerden başlap, önümlerimizi “saglygymyz” arkaly baglanyşdyrýarys. , 'abadançylyk' we 'ösüş' maksatlary.

Iýmitiň hiline berk gözegçilik

Ösümlik deňiz önümleri çow mein, gök önüm gowrulan tüwi, küýze stikerleri, bahar rulonlary, ýörite otlar we ýörite gök önümler ýaly hakyky Aziýa bişirilen iýmitler esasy we agdyklyk edýän önümlerimizdir.

Öňdebaryjy tehnologiýamyzdan we çeşmelerimizden peýdalanmak we organiki, glýutsiz we GMO däl görnüşleri goşmak bilen ýokary hilli ingredientleri birleşdirip, otda bişirilen tagamly gök önümler, garylan gök önümler / miweler tekiz we "Krispy King" markasy ýaly özboluşly önümleri döredýäris. tagamly, çalt we taýýarlamak üçin önüm çyzygy.

about2
about3
about7
about6
about9
about2

Şahadatnama

cert